Algemene voorwaarden

  1. De overeenkomst komt tot stand d.m.v. de digitale aanmelding
  2. De cursusjaar start in september en eindigt in juli
  3. De betaling dient binnen de aangegeven factuurdatum te worden betaald
  4. Bij een betalingsregeling dient het lesgeld betaald te worden voor de nieuwe lesmaand
  5. Vakanties en feestdagen worden geen lessen gegeven, tenzij dit in overleg is gebeurd
  6. Vakanties en feestdagen worden niet gefactureerd
  7. Leerlingen jonger dan 18, dienen zich aan te laten melden door de wettelijke vertegenwoordiger/ ouder
  8. Bij het afmelden van privélessen dient dit minimaal 24 uur van tevoren worden aangegeven. Indien de les tijdig is afgemeld is het mogelijk om een afspraak in te plannen voor een vervangende les. Dit dient uiterlijk binnen 2 weken ingepland te worden na afmelding
  9. Bij het afmelden van groepslessen komt de les te vervallen
  10. Lessen met meer dan één leerling duurt minimaal 30 minuten en maximaal 60 min
crossmenu